fbpx

Allmänna villkor

CapIQ Finans

Flexibelt

Sälj din faktura vid behov

CapIQ Finans

Snabbt

Godkänd faktura utbetalas inom 1 bankdag

CapIQ Finans

Transparent

Inga dolda fasta kostnader eller årsavgifter

 

 

Bakgrund
För att kunna möta den ökade efterfrågan av våra tjänster har bolagsstämman i CapIQ Finansea Capital AB beslutat att bli ett Publikt bolag och öppna upp för externa investerare.
CapIQ F.Capital AB  har dessutom beslutat att bemyndiga bolagets styrelse att fatta beslut om emission av upp till 25 000 Konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Investering/Intresseanmälan
Priset (Teckningskursen) för Konvertiblerna är 100 SEK per instrument. Minsta köp är 1 serie om 5 Konvertibler (totalt 500 SEK per serie)
Intresseanmälan för köp ska ske på Bolagets hemsida https://capiq.se/investera/
Bolaget förbehåller sig att utan förbehåll avslå anmälningar.
Efter anmälan på bolagets hemsida erhåller ni ett e-post med teckningsdokumentet som ska undertecknas med Bank ID samt instruktioner för betalning av teckningslikviden till bolagets konto.
Teckningslikviden ska vara bolaget tillhanda inom 14 dagar efter betalningsinstruktioner gått ut.
En serie med preferensaktierna ska medföra årlig utdelning på 175 SEK per år som utbetalas kvartalsvis,  3/12  var tredje månad..
Avstämningsdag för utdelning är den första vardagen i varje månad (i samband med detta så får ni uppdatering av ackumulerad utdelning på investerarsidorna)

Utdelningen utbetalas varje månad och är synliga i ägarportalen senast den 5:e efter kvartalets slut.

CapIQ F.Capital AB lämnar vare sig kontrolluppgift  eller drar av någon preliminärskatt för privatpersoner.
Det betyder att avkastningen ej kommer förtryckt i er deklaration.
Företag hanterar deklaration och skatteinbetalning i samband med ordinarie deklaration.

Återköp av Instrument
Investeraren kan när som helst begära återköp av instrument via e-post till kontakt@capiq.se . Vid önskemål om återköp inom 4 månader från investering så kommer bolaget ta ut en administrations avg. för att teckna bolaget egna kostnader. Bolaget åtar sig att köpa tillbaka Konvertibler till 100 SEK (500 SEK för en serie om 5 Konvertibler ) jämte upplupen utdelning.
Begäran om återköp ska ha inkommit senast den 15:e bankdagen i månaden för att kunna utbetalas senast den femte bankdagen efterföljande månad.
Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om återköp.

Inlösen av Preferensaktier och Konvertibler 
Bolaget äger rätt att med 90 dagars varsel lösa in valfria Preferensaktier och Konvertibler till 100 SEK jämte upplupen utdelning. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen.

Överlåtelse av Preferensaktier

Preferensaktierna kan inte överlåtas och är behäftade med en förköpsklausul. Detta innebär att en preferensaktieägare som önskar överlåta sina aktier ska skriftligen anmäla detta till Bolagets styrelse. Priset för aktierna ska vara 100 SEK per aktie (500 SEK per serie om 25 Aktier).
För vidare information se Bolagets Bolagsordning.

Övrigt
För ytterligare detaljer se bolagsordning


Dessa villkor gäller from.  2023-12-04

Anmäl intresse

Efter undertecknande av intresseanmälan medges följande:

SEK SEK

Hittade du inte det du sökte? Vi hjälper dig!

Har du frågor eller funderingar om våra tjänster? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Du når oss måndag till fredag kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00.

Maila oss dygnet runt på

kontakt@capiq.se

Ring oss på vardagar

010 750 07 47