Allmänna villkor

CapIQ Finans

Flexibelt

Sälj din faktura vid behov

CapIQ Finans

Snabbt

Godkänd faktura utbetalas inom 1 bankdag

CapIQ Finans

Transparent

Inga dolda fasta kostnader eller årsavgifter

 

 

Bakgrund
För att kunna möta den ökade efterfrågan av våra tjänster har bolagsstämman i CapIQ Finansea Capital AB beslutat att bli ett Publikt bolag och öppna upp för externa investerare.
CapIQ F.Capital AB  har dessutom beslutat att bemyndiga bolagets styrelse att fatta beslut om emission av upp till 25 000 Preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Investering/Intresseanmälan
Priset (Teckningskursen) för Preferensaktierna är 100 SEK per aktie. Minsta köp är 1 serie om 25 aktier (totalt 2500 SEK per serie)
Intresseanmälan för köp ska ske på Bolagets hemsida https://capiq.se/investera/
Bolaget förbehåller sig att utan förbehåll avslå anmälningar.
Efter anmälan på bolagets hemsida erhåller ni ett e-post med teckningsdokumentet som ska undertecknas med Bank ID samt instruktioner för betalning av teckningslikviden till bolagets konto.
Teckningslikviden ska vara bolaget tillhanda inom 14 dagar efter betalningsinstruktioner gått ut.
En serie med preferensaktierna ska medföra årlig utdelning på 175 SEK per år som utbetalas månadsvis,  1/12  per månad.
Avstämningsdag för utdelning är den första vardagen i varje månad (i samband med detta så får ni uppdatering av ackumulerad utdelning på investerarsidorna)

Utdelningen utbetalas varje månad och är er tillhanda senast den 5:e efter kvartalets slut.

CapIQ F.Capital AB lämnar kontrolluppgift men drar inte av någon preliminärskatt för privatpersoner.
Det betyder att utdelningen kommer förtryckt i deklarationen.
Företag hanterar deklaration och skatteinbetalning i samband med ordinarie deklaration.

 

Återköp av Preferensaktier
Investeraren kan när som helst begära återköp av Preferensaktier via e-post till invest@capiq.se Bolaget åtar sig att köpa tillbaka Preferensaktier till 100 SEK (2500 SEK för en serie om 25 aktier) jämte upplupen utdelning.
Begäran om återköp ska ha inkommit senast den 15:e bankdagen i månaden för att kunna utbetalas senast den femte bankdagen efterföljande månad.
Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om återköp.

Inlösen av Preferensaktier
Bolaget äger rätt att med 90 dagars varsel lösa in valfria Preferensaktier till 100 SEK jämte upplupen utdelning. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen.

Överlåtelse av Preferensaktier

Preferensaktierna kan inte överlåtas och är behäftade med en förköpsklausul. Detta innebär att en preferensaktieägare som önskar överlåta sina aktier ska skriftligen anmäla detta till Bolagets styrelse. Priset för aktierna ska vara 100 SEK per aktie (2500 SEK per serie om 25 Aktier).
För vidare information se Bolagets Bolagsordning.

Övrigt
För ytterligare detaljer se bolagsordning

 


Dessa villkor gäller from.  2020-12-29

 

 

 

 

 

 


Efter undertecknande av intresseanmälan medges följande:

 

Hittade du inte det du sökte? Vi hjälper dig!

Har du frågor eller funderingar om våra tjänster? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Du når oss måndag till fredag kl 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

Maila oss dygnet runt på

kontakt@capiq.se

Ring oss på vardagar

010 750 07 47