Betald inkasso med

Inkasso - Service

Behöver du hjälp att få betalt, eller är det så att dina kunder är slarviga med att betala, har
du en fordran som behöver handpåläggning och förhandling för att få betalt?
Då rekommenderar vi vår tjänst Betal inkasso
Denna tjänst kostar dig som Borgenär 180:- per ärende så länge allt skall ske enligt våra
standardiserade inkassoförfarande.

  • Hög lyckandegrad
  • Ingen start eller årsavgift
  • Personligt bemötande
  • Effektiva rutiner
  • Affärsjuridisk kompetens
  • Samarbete med Finansbolag som köper fordran

I de flesta fall inser Gäldenären att det är dags att betala omgående när de får ett inkasso varsel ifrån oss som inkassobolag.
Skulle de inte betala så kontaktar vi din kund för att försöka nå en uppgörelse som fungerar
för både dig som Borgenär och gäldenären.

Fördelen med att välja oss för inkasso och påminnelseservice är att vi kontaktar er som
kund/Borgenär innan vi vidtar nästa åtgärd.

Vårt inkassoteam jobbar med omsorg och gör allt för att hitta en uppgörelse som gynnar
både Borgenären och gäldenären.

Skulle det vara så att du som Borgenär är tvungen att få loss likvida medel snabbt så
samarbetar vi med ett företag som köper fordran av dig och vi arbetar vidare med att driva in
din fordran.