Företagslån – När är det rätt och när är det fel?

Företagarandan har traditionellt sett varit väldigt hög i Sverige. Men det är oundvikligt att det uppstår situationer då man behöver ta ställning till huruvida det är rätt med extern finansiering. Vi har tittat närmare på under vilka förutsättningar som företagslån är en bra idé, och när man helst bör undvika det.

I Sverige så är företagarklimatet på många sätt väldigt bra. Med ett väl fungerande system för sociala förmåner, möjligheter till avdrag och reduktioner samt på det stora hela förmånliga förutsättningar för egen verksamhet har antalet både små och stora företag ökat. Fast något som alla företagare förr eller senare kommer att behöva ta ställning till är om externt kapitaltillskott är en bra idé. Här är några tips på när det är bra eller mindre bra att överväga företagslån.

Rätt tillfälle: Expansion och likviditetstillskott

Att ett företagslån gör att man får tillgång till pengar är så klart ingen hemlighet. Men det som avgör huruvida det är rätt tillfälle för ett lån är ofta vad man väljer att använda pengarna till. I många fall är det ett perfekt tillfälle att ta chansen att utöka verksamhet eller köpa material som på sikt bidrar till ökad effektivitet eller större omsättning.

  • Expansion av företaget som leder till större framtida vinst.
  • Inköp av material eller inventarier som på sikt leder till ökad omsättning.
  • Använda ett mer förmånligt lån för avbetalning av kostsamma smålån.

För att lånet ska göra nytta är det däremot viktigt att vara noggrann med att ha en tydlig plan med vad man ska använda pengarna till. Som tumregel kan man därför säga att ett bra företagslån är planerat i förväg med öronmärkta pengar för ett visst ändamål.

Fel tillfälle: Spontana och oplanerade lån

Även det kan locka att använda lån som en snabb lösning på alla finansiella eller materiella problem så är det ett väldigt riskfyllt förhållningssätt. Ett bra lån kommer alltid att bidra till ökad framtida vinst och omsättning, medan ett dåligt lån riskerar att bli ett hinder för företagets framgång. För i många fall så leder dåligt genomtänkta lån till att man endera skjuter upp ett befintligt problem, eller förvärrar en rådande problematisk ekonomisk situation.

  • Spontana lån för oplanerade inköp.
  • Som allt-i-allo-lösning för varje finansiellt bakslag.
  • Som ett sätt att säkerställa vinst när det inte finns ekonomiskt underlag.

Se därför till att vara noggrann med att i lugn och ro fundera på vad du faktiskt har i åtanke att använda pengarna till. Om du inte har ett klart och tydligt svar så ligger du definitivt i riskzonen för ett oplanerat lån. Och då är det i många fall bättre att avvakta och istället överväga alternativa lösningar.

Gäller detta alltid?

Dessa scenarion är så klart inte satta i sten. Oftast är det varje enskilt företags individuella förutsättningar som i slutändan kommer att avgöra huruvida det är rätt tillfälle för lån. Även om det alltid är en bra idé att förhålla sig till en försiktighetsprincip genom att noggrant fundera på syftet med ett lån, så finns det definitivt många situationer då lån kan vara gynnsamma utan att det är helt uppenbart.