Fakturaköp – en effektiv lösning på likviditetsutmaningar


Fakturaköp – en effektiv lösning på likviditetsutmaningar

Att vara egenföretagare kan vara tufft både tidsmässigt och ekonomiskt. I vissa branscher är kredittiderna långa och betalningen på kundfakturorna kan ibland ligga ett helt kvartal bort. Ja, du som egenföretagare vet att den ekonomiska situationen kan svänga snabbt och ibland hamnar man i kniviga situationer i brist på likvida medel. Men det finns olika lösningar för att råda bot på den svängiga ekonomin i ditt företag. Fakturaköp kan vara en sådan, vi ska här berätta varför!

Ibland behöver man vara först på bollen och ta snabba beslut som kräver större investeringar. Men har man kundfakturor som inte blivit betalda, löner som ska betalas ut och inte tillräckligt med likvida medel så kan man bli låst och företagets utveckling stagnerar. Ett alternativ kan då vara att sälja företagets kundfakturor vilket bidrar till en ökad likviditet och ditt företag kan därmed växa i den takt du vill. Factoring som det kallas är en finansieringsform som handlar om att frigöra kapital genom att sälja eller belåna kundfakturor. Detta innebär också att all eller en del av administrationen lämnas över vilket ger dig tid över för annat. 

När man säljer sina fakturor tas det ut en mindre procent av fakturabeloppet men du får pengarna utbetalda inom ett par dagar. Pengar som kanske annars skulle kommit in om några månader. Genom att sälja delar eller samtliga av dina kundfakturor så frigörs investeringskapital och ni kan anställa fler eller satsa på annan typ av utveckling. Många branscher har långa kreditperioder vilket innebär att vissa betalningar kan ligga ett kvartal bort. Fakturaköp kan därför vara ett alternativ för dig som behöver likvida medel snabbare.  

Har du många kunder på väg in men inte råd att anställa fler? När man väljer att använda sig av fakturaköp så frigörs inte bara likvida medel utan även resurser i form av arbetskraft på företaget. Det är mycket administration kring kundfakturor särskilt när det kommer till försenade inbetalningar och påminnelseutskick och avgifter. Att lämna över den biten gör att du istället kan lägga tid på företagets utveckling och kundrelationer. 

Stabilt kassaflöde 

Om kassaflödet är uppbundet i kundfordringar och ni har planer den närmsta tiden som kräver större investeringar, så vill man gärna inte avvakta för länge. Säljer ni era kundfakturor kan ni få in pengarna på kontot inom ett par dagar. Fakturaköp bidrar också till ett mycket mer stabilt kassaflöde, detta gör att ni mer kontinuerligt kan finansiera tillväxt vilket säkrar företagets utveckling. 

Visst kan man ta ett banklån för att finansiera konsulter eller nyanställda men det är inte helt optimalt. Detta då ni fortfarande kommer behöva sköta all administration med fakturor samtidigt som ni ofta har mycket högre ränta på banklånen. Fördelen med fakturaköp är att ni både blir av med administration och betalar även lägre ränta än på de flesta banklånen. Ni slipper också negativa dialoger med era kunder gällande obetalda fakturor, vilket gör att ni kan bevara era goda kundrelationer.  

Fakturaservice och reskontraservice

Behoven ser lite olika ut för olika företag därför behöver man se över en mängd lösningar för att hitta den rätta matchen för företaget. Behöver företaget delvis avlastning så kan enstaka fakturor lämnas över för fakturaservice eller om det finns behov för större avlastning kan hela kundreskontrat lämnas över, för att slippa all administration kring kundfakturorna. 

Att sälja sina fakturor är idag ett vanligt sätt att lösgöra likvida medel både för stora och små företag. Det beror på att det både är ett billigt och enkelt sätt att lägga över administrationen kring kundfakturor. Det ger också kontroll över kundfordringar genom att fakturor och betalningar bevakas och påminnelser skickas ut. Det krävs färre anställda för arbetet och ger större möjlighet för att investera i företagets utveckling, när det passar företaget och marknaden.  

Trygghet med Capiq fakturaköp 

Hos oss kan ni lämna över hela kundreskonrauppdraget eller enstaka kundfakturor för att få loss likvida medel och minska administrationen. Ni kan välja det alternativ som passar företaget bäst, och fyller det behov just ni har.

Detta skapar både trygghet och kontroll över företagets likvida medel och ger friheten att utveckla företaget när det passar och inte när kundfakturorna blir betalda. Läs mer här  och ansök om en offert redan idag!