fbpx

Fakturatjänst

Fakturatjänst

Att hantera fakturor som inte betalats i tid kan vara en tidskrävande uppgift. Genom köpa in en fakturatjänst kan ni frigöra tid och resurser för att fokusera på er kärnverksamhet. Vi på CapIQ kan hjälpa er att driva in fordran, samtidigt som vi bibehåller er goda relation till kunden.

Överlåt era fakturor till CapIQ

Våra fakturatjänster är utformade för att underlätta ert arbete och frigöra tid, så att ni istället kan fokusera på er kärnverksamhet. Med lång erfarenhet inom factoring vet vi hur processen ska drivas på ett effektivt sätt, utan att kompromissa med den relation som ni byggt med era kunder. Genom att överlåta ansvaret till oss övervakar vi era kunders fakturor och skickar ut påminnelser vid de tillfällen som betalning uteblir. Vi kan även hjälpa er att driva ärendet vidare till inkasso om så skulle behövas.

Vi är flexibla och anpassar oss efter hur era behov ser ut. Det innebär att ni väljer vilka fakturor och hur många som ni säljer till oss och vilka kunders fakturor ni önskar att vi övervakar. 

Vårat Mål

Fördelar med fakturatjänst

Idag är det allt vanligare att företag överlåter sina fakturor till factoringbolag. Listan över fördelarna med en fakturatjänst är lång. Här är några av fördelarna: 

  • Ni minskar ert arbete med administration eftersom vi sköter och bevakar processen. Det är också vi som skickar ut påminnelse till kunder vid sen betalning eller anlitar ett inkassobolag om så skulle behövas
  • Ni bevarar er goodwill när ni slipper ta beslut om när det är dags att skicka ut en påminnelse till kunden 
  • En stor fördel med våra tjänster är att de frigör kapital, vilket kan vara till nytta för er som har höga rörelsekostnader eller har svårt att få traditionella lån eller krediter
  • Med en högre andel likvida medel finns det dessutom utrymme att göra smarta investeringar
  • Ni får en ökad frihet och flexibilitet eftersom ni själva väljer när och vilka fakturor som ska belånas