Hur kommer investerat kapital att användas ?

Investerat kapital används för att möta den ökade efterfrågan av kredittjänster från våra kunder. 

Genom att använda ny teknik och personlig borgen ser vi till att endast företag med betalningsförmåga beviljas kredit, kostnaderna för krediten anpassas till risknivån.
Utöver ovan nämna åtgärder så pantsätter de sin kundreskontra tills krediten är betald i sin helhet.
Detta resulterar i en lönsam och stabil verksamhet.