Jag har en gammal fordringsstock som jag vill sälja, hanterar ni detta ?

Vi både köper och belånar fordringsstockar.
Vad du kan få betalt för just din fodringsstock varierar.
För mer information kontakta oss gärna på info@capiq.se