Påverkas ni av marknads och ränteläget (2023 – Q3)

Vi som alla andra i samhället blir påverkade av stigande räntor och en viss avmattning i ekonomin.

Upp och nergångar i ekonomi är något som man måste ha med i kalkylen från första dagen i vår operativa verksamhet.

Ränteläget är inte något som har direkt inverkan på verksamhet, dock kan det påverka oss indirekt, vilket skulle kunna resultera i att återbetalning från fakturamottagaren tar längre tid.