Vad är en preferensaktie ?

Den som äger preferensaktier i CapIQ kan när som helst begära att bolaget återköper aktierna till samma pris man betalat för aktierna.

Båda typerna av aktier ger rätt att delta och rösta på bolagsstämma.

Notera att CapIQ:s preferensaktier inte är fritt överlåtelsebara till någon annan person.