Hur stor är skatten på utdelningen?

Skatten på utdelning från onoterade aktier är för närvarande 25% för Privatpersoner och
0% för Aktiebolag.

Notera att CapIQ inte är skattekonsulter och frånsäger sig eventuellt ansvar rörande aktieägarnas beskattning.

CapIQ:s utdelning innehåller ingen avdragen preliminärskatt utan hela utdelningen sätts rakt in på ditt konto.


Däremot lämnar vi kontrolluppgifter för privatpersoner till Skatteverket. När det är dags att deklarera behöver du bara godkänna de förberedda uppgifterna.