fbpx

Vad är en CapIQ konvertibel

En konvertibel eller konvertibelt skuldebrev är ett skuldebrev utgivet av ett företag som kan konverteras till aktier i företaget till en förutbestämd kurs.
Konverteringen brukar då ske enligt förutbestämt datum.
Räntan på CapIQs Konvertibler är 9.55 % per år och utbetalas 4 ggr årligen.