Vi har ett nytt företag – kan jag/vi ansöka?

Ja, vi kan bevilja kredit till alla företag oavsett storlek eller ålder.
Vi ser mer på er framtida betalningsförmåga än historiska data.