Vem kan ansöka om ett företagslån?

Alla svenska aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag kan ansöka om lån hos oss.