Vilka säkerheter krävs?

Vi kräver inga säkerheter från företaget.
Du kommer behöva gå i personlig borgen för krediten.
Detta innebär att om den ursprungliga gäldenären försummar sin betalningsskyldighet,
krävs borgensmännen på hela summan, inklusive utgifter, räntor och eventuella inkassokostnader