Vad är räntan på lånet?

Vi har vi bestämt oss för att inte använda någon ränta – utan vi tar enbart en fast månadskostnad som baseras på utnyttjad kredit per månad.

Månadsavgiften är individuell och baseras på inhämtad upplysning på företaget och dess borgensman.