Vad betyder de olika orden som CapIQ använder?

Borgenär /Fordringsägare
Den som lånat ut pengar eller ställt ut fakturan
Gäldenär
Den som står i skuld till borgenären
Betalningsföreläggande /BF

När en skuld efter inkassokravet förfallodatum inte har betalats så kan inkassobolaget ansöka om att skulden skall fastställas hos Kronofogdemyndigheten.
Utslag

Om ett betalningsföreläggande inte betalas inom tio dagar så sätter kronofogden ett utslag som fastställer att skulden är korrekt och obetald.
Summarisk process

Detta är processen som sker hos Kronofogden.
Verkställighet
När Kronofogdemyndigheten verkställer beslut eller dom tex. genom utmätning av lön, banktillgångar eller materiell egendom.
Kvarstad

Kvarstad är en tillfällig åtgärd i väntan på att en domstol avgör ett ärende.
När det finns risk att den som är skyldig pengar skaffar undan eller försvinner med egendom, kan en domstol besluta om kvarstad.
För att undvika att egendom försvinner eller tappar i värde kan en domstol också besluta om kvarstad när det är tvist om en viss egendom
Regress
Factoring med regress innebär att om man överlåter eller säljer tillbaka en faktura till den ursprungliga fakturasäljaren om en faktura fortfarande är obetald efter ett visst antal dagar efter förfallodatumet.
Vi köper och belånar fakturor både med och utan regress.