fbpx

Vad innebär en personlig borgen?

Då en privatperson går i borgen för krediten genom ett personligt borgensåtagande, svarar han eller hon för skulden som om den vore hans eller hennes egen om företaget inte skulle betala.
Om den ursprungliga gäldenären försummar sin betalningsskyldighet, krävs borgensmännen på hela summan, inklusive utgifter, räntor och eventuella inkassokostnader