Vem kan köpa preferensaktier?

Både privatpersoner och företag är välkomna att köpa våra preferensaktier. De kraven vi har är att vi kan säkerhetsställa investerarens identitet och att vi förstår avsikten med investeringen. Vi kräver också att privatpersonen är myndig och införstådd med att alla investeringar är förknippade med en risk.