Juridik

Juridik

 

Vi på CapIQ har insett behovet av en egen husjurist även hos små och medelstora företag

Med fokus på att hjälpa vår kunder/klienter med rätt hjälp vid rätt tillfälle så kan vi bespara dig som klient mycket tid,pengar och huvudvärk och låta dig fokusera på det som du är bra på.

 • Allmän avtalsrätt
 • Bolagsrätt/associationsrätt
 • Rättsskydd
 • Fordringsrätt
 • Köprätt
 • Obeståndsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Tvistelösning och processrätt

Vi på Capiq erbjuder er hjälp av Seniora jurister och Advokater.

Vi har insett vikten av att som småföretagare ha en Jurist att luta sig tillbaks på.

Vi arbetar i många fall mot fastpris, för att du som kund skall ha en utgångspunkt och vad det kan kosta.

Vi hjälper er gå igenom avtal, offerter, anställningsavtal, stämningar, aktieägaravtal, sekretessavtal, ansökan om tillstånd för tillståndspliktiga verksamheter.
Skapande av interna rutiner för tillståndspliktiga verksamheter. 

 

Exempel på juridiska åtgärder i samband med inkassoärenden:

 • förhandling
 • konkursanmodan
 • konkursansökan
 • stämningsansökan
 • fordringsöverlåtelse / kvittning
 • kvarstad
 • styrelseansvar
 • verkställighetstillägg
 • betalningsföreläggande och handräckning
 • betalningsföreläggande
 • konkursbevakning
 • annan rättslig åtgärd

Vårat mål är att göra ditt företagande enkelt och säkert.

Därför erbjuder vi er att köpa flertalet färdiga avtal för att effektivisera och säkra upp er verksamhet några exempel på avtal som vi rekommenderar er att alltid ha är följande

– Aktieägaravtal

– Samarbetsavtal

– Anställningsavtal med konkurrensklausul +     sekretessklausul + provanställning.

Vi hjälper er självklart att skapa erforderliga avtal och rutiner enligt era önskemål och behov.