Inlåningsinstituten avvecklas – vad ska du göra med dina investeringar?

Har du placerat ditt sparande i inlåningsinstitut så är det nu dags att börja fundera över framtida omplaceringar. Riksdagen har beslutat att den nuvarande lagen om inlåningsverksamhet ska upphävas. Detta innebär förändringar för dig som har sparande i olika inlåningsinstitut och en omplacering kommer behöva göras efter 1 jan 2022. Men hur ska du tänka? Och vilket alternativ ger dig samma eller bättre förmåner än inlåningsinstituten?

Den nya lagstiftningen ska stärka konsumentskyddet på inlåningsmarknaden och från och med den 1 jan 2021 måste alla verksamheter som vill erbjuda konsumenter konton för sparande ha tillstånd för bank- och finansieringsrörelse. Beslutet togs för att minska risken att sparare förlorar sina insättningar, då många inlåningsinstitut inte täcks av den statliga insättningsgarantin. 

Genom att inlåningsinstituten innan den 1 jan 2022 måste vara registrerade som bank- eller finansieringsrörelse så garanterar man spararna en insättningsgaranti, vilket innebär att sparare har möjlighet att få ersättning för sitt sparande om banken eller finansieringsrörelsen skulle gå i konkurs. Detta gör också att de inlåningsinstitut som inte registreras som bank eller finansieringsrörelse kommer behöva avveckla sin verksamhet. 

Hitta rätt sparandeform för dig 

Det kan upplevas som en djungel att hitta rätt sparandeform och ibland som en omöjlig uppgift. Det krävs att man tänker strategiskt när det kommer till sitt långsiktiga sparande. Ett fullgott alternativ till inlåningsinstitutens sparandeformer är den onoterade preferensaktien. Att investera i en sådan kan till och med i många avseenden ses som ett mer förmånligt och stabilt alternativ. Vi ska här berätta varför! 

En preferensaktie kan ses som en hybrid mellan en obligation och en aktie. Investerar man i en preferensaktie så får man bättre tillgång till bolagets tillgångar, vinster och utdelningar. Äger man en preferensaktie får man även förtur till utdelningar. Vilket blir en trygghet om det skulle vara så att bolaget i fråga går i konkurs, då man även har förtur till kvarvarande kapital. Det blir då lättare att få tillbaka pengarna än om du skulle investerat i en vanlig stamaktie. 

Preferensaktier har också en hög direktavkastning och kvartalsvis utdelning vilket gör att du alltid kan vara säker på minimibeloppet för utdelningen varje kvartal. Så generellt sett kan man säga att preferensaktien både har lägre risk men även lägre volatilitet än vanliga aktier. Att placera pengar på ett vanligt sparkonto är alltid det tryggaste alternativet, men med inflationen och utan avkastning så blir det i längden en förlust. 

CapIQ´s preferensaktie – så fungerar det 

CapIQ´s preferensaktier har betryggande förmåner. Vi har ett upplägg där många mindre lån under korta löptider håller risken låg. Du får kvartalsvis utbetalning till låg risk oberoende av hur börsen går. Det blir en klok investering istället för att ha pengarna på ett konto utan avkastning. Det är också värt att ha i åtanke att om du äger preferensaktier hos CapIQ kan när som helst begära att vi återköper aktierna till samma pris du betalat.

Söker du ett tryggt sparande med regelbunden utdelning? Läs mer om våra preferensaktier här och anmäl ditt intresse!