fbpx

Investering med : 7,0% årlig utdelning

 

-->
CapIQ  Fakturaköp, Fakturabelåning, Fakturatjänst
Kvartalsvis Utbetalning

Du får upp till 7,0 % utdelning per år,
som betalas ut kvartalsvis till ditt konto. Om du t.ex. investerar 50 000 kr får du
3 500 kr i utbetalning per år, helt passivt. Riktigt bra va ?

CapIQ  Fakturaköp, Fakturabelåning, Fakturatjänst
Inga avgifter – fria uttag

Vi tar inga avgifter.
Du kan när som helst begära inlösen
för att få tillbaka investerat kapital. Du kan följa bolaget, dina aktier och kommande utdelningar i din kostnadsfria aktiedepå på VPZ.

CapIQ  Fakturaköp, Fakturabelåning, Fakturatjänst
Vad är VPZ

Vi för vår digitala aktiebok hos NVR/VPZ VPZ är en kostnadsfri aktiedepå där du har full översyn över dina aktier VPZ är är ett världsledande värdepappersregister för onoterade bolag.

Kort om vår avsiktsförklaring / LOI

Insättning: Insättning görs genom att köpa en post om 50 st preferensaktier för 100 kr per aktie. Insättning sker genom inbetalning till CapIQ Capital`s konto.
Utdelning: Direktavkastningen är 7% per år. Utbetalning sker kvartalsvis till angivet konto.
Uttag: Utbetalning sker automatiskt till ditt angivna bankkonto.
Skatterabatt: Privatpersoner får 5% skatterabatt och betalar 25% istället för 30% i kapitalskatt. Aktiebolag får helt skattebefriad utdelning och sparar 22% i bolagsskatt.
Säkerhet: CapIQ Capital har inga andra åtagande eller syfte än att erbjuda koncerinterna lån till vårat koncerninterna finansbolag. Investerat kapital används för att möta den ökade efterfrågan av våra tjänster.
Risk: Tack vare ny teknik, Personlig borgen och väl utarbetade rutiner så är risken så låg den kan vara.

Detta är en sammanfattning. Klicka här för fullständiga villkor.

Frågor och svar preferensaktier

Vilka ligger bakom CapIQ?
CapIQ är en företagsgrupp inom den finansiella sektorn som främst arbetar med företagslån, Fakturaköp fakturabelåning även kallat factoring.   CapIQ ägs och drivs av oss som jobbar här inga VC bolag ligger bakom vår existens. Det vi som grundare och ägare främst har gemensamt är att vi startat upp och drivit flera företag.
Investerat kapital används för att möta den ökade efterfrågan av kredittjänster från våra kunder.  Genom att använda ny teknik och personlig borgen ser vi till att endast företag med betalningsförmåga beviljas kredit, kostnaderna för krediten anpassas till risknivån.
Utöver ovan nämna åtgärder så pantsätter de sin kundreskontra tills krediten är betald i sin helhet. Detta resulterar i en lönsam och stabil verksamhet.
Skatten på utdelning från onoterade aktier är för närvarande 25% för Privatpersoner och
0% för Aktiebolag.

Notera att CapIQ inte är skattekonsult och frånsäger sig eventuellt ansvar rörande aktieägarnas beskattning.
CapIQ`s utdelning innehåller ingen avdragen preliminärskatt utan hela utdelningen direkt till ditt konto. 
Däremot lämnar vi kontrolluppgifter för privatpersoner till Skatteverket – När det är dags att deklarera behöver du bara godkänna de förtryckta uppgifterna.
Både privatpersoner och företag är välkomna att köpa våra preferensaktier.
De kraven vi har är att vi kan uppfylla kundkännedom och att privatpersonen är myndig.
CapIQ har två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Preferensaktier ger förtur till utdelning.
Den som äger preferensaktier i CapIQ kan när som helst  begära att bolaget återköper aktierna till samma pris man betalat för aktierna
Båda typerna av aktier ger rätt att delta och rösta på bolagsstämma.
Notera att CapIQ´s preferensaktier inte är fritt överlåtelsebara till någon annan person.
Detta är ett beslut som vi har tagit tillsammans i samråd med våra aktieägare
Detta för att hålla nere kostnaderna kring administrationen.
Att investera i aktier innebär alltid en risk.
Vi har minimerat risken genom en genomtänkt bolagsstruktur.

Vi för digital aktiebok hos Nordiska Värdepappersregistret som är världsledande värdepappersregister för onoterade bolag.
Genom att du som aktieägare öppnar en kostnadsfri aktiedepå hos vpz.se ser du dina aktier och transaktioner där.
Det är bla. där vi kommer skicka information och meddelande till aktieägarna.

Kontakta Oss

Ring oss på010 750 07 47

Maila oss påinfo@CapIQ.se

Box 10072
434 21 Kungsbacka