Investering : från 7.5% årlig utdelning

investra-icon1
Månadsvis Utbetalning

 

7,5 % utdelning per år betalas ut månadsvis till ditt konto. Om du investerar 25 000 kr är
förväntad utdelning 1 875 kr per år helt passivt.

investra-icon
Inga avgifter – fria uttag

 

Vi tar inga avgifter. Du kan närsomhelst begära inlösen av investerat kapital. Du kan följa
bolaget, dina aktier och kommande utdelningar i investerarportalen.

Om Capiq
Investerarportal 

Vi för vår digitala aktiebok hos VPZ. VPZ är en kostnadsfri aktiedepå där du har full insyn och överblick i dina aktier. Utöver VPZ så har vi vår investerarportal. Där du kan följa upp nyheter, nyckeltal, utveckling och framtidsplaner.

Kort om vår avsiktsförklaring (LOI)

Insättning:Insättning görs genom att köpa en post/unit på 25 stycken preferensaktier för 100 kronor per
aktie. Insättning sker genom inbetalning till CapIQ Capital`s Bankgiro.
Utdelning:Förväntad direktavkastning är från 7.5 % och uppåt per år. Utbetalning kan ske månadsvis,
kvartalsvis eller årsvis till angivet konto.
Säkerhet:CapIQ Capital har inga andra åtaganden eller syften än att erbjuda koncerninterna lån till vårt
finansbolag. Investerat kapital används för att möta den ökade efterfrågan av våra tjänster.
Uttag:Utbetalning sker automatiskt till ditt angivna bankkonto.
Skatterabatt:Privatpersoner får 5% skatterabatt och betalar 25% istället för 30% i kapitalskatt.
Aktiebolag får helt skattebefriad utdelning och sparar 22% i bolagsskatt.
Risk:Tack vare ny teknik, personlig borgen och väl utarbetade rutiner så är risken så låg den kan vara.
Villkor:Läs våra fullständiga villkor här.

Frågor och svar preferensaktier

Hur får jag tillgång till investerarportalen?
I samband med att du tecknar dina preferensaktier så får du instruktioner om hur du skall gå till väga för att få tillgång till investerarportalen. Portalen är avsedd för aktieägare, så det krävs att en teckningslikvid erlagts innan man tilldelas behörighet att logga in portalen.
CapIQ är en företagsgrupp inom den finansiella sektorn som främst arbetar med företagslån, fakturaköp och fakturabelåning (även kallat factoring).   CapIQ ägs och drivs av oss som jobbar här inga VC-bolag ligger bakom vår existens. Vi grundare och ägare har gemensamt gemensamt är att vi startat upp och drivit flera företag.
Investerat kapital används för att möta den ökade efterfrågan av kredittjänster från våra kunder.  Genom att använda ny teknik och personlig borgen ser vi till att endast företag med betalningsförmåga beviljas kredit, kostnaderna för krediten anpassas till risknivån.
Utöver ovan nämna åtgärder så pantsätter de sin kundreskontra tills krediten är betald i sin helhet. Detta resulterar i en lönsam och stabil verksamhet.
Skatten på utdelning från onoterade aktier är för närvarande 25% för Privatpersoner och 0% för Aktiebolag. Notera att CapIQ inte är skattekonsulter och frånsäger sig eventuellt ansvar rörande aktieägarnas beskattning. CapIQ:s utdelning innehåller ingen avdragen preliminärskatt utan hela utdelningen sätts rakt in på ditt konto. Däremot lämnar vi kontrolluppgifter för privatpersoner till Skatteverket. När det är dags att deklarera behöver du bara godkänna de förberedda uppgifterna.
Både privatpersoner och företag är välkomna att köpa våra preferensaktier. De kraven vi har är att vi kan säkerhetsställa investerarens identitet och att vi förstår avsikten med investeringen. Vi kräver också att privatpersonen är myndig och införstådd med att alla investeringar är förknippade med en risk.

Den som äger preferensaktier i CapIQ kan när som helst begära att bolaget återköper aktierna till samma pris man betalat för aktierna.
Båda typerna av aktier ger rätt att delta och rösta på bolagsstämma.
Notera att CapIQ:s preferensaktier inte är fritt överlåtelsebara till någon annan person.
Detta är ett beslut som vi har tagit tillsammans i samråd med våra aktieägare Detta för att hålla nere kostnaderna kring administrationen.
Att investera i aktier innebär alltid en risk.
Vi har minimerat risken genom en genomtänkt bolagsstruktur.

Vi för digital aktiebok hos Nordiska Värdepappersregistret som är världsledande värdepappersregister för onoterade bolag. Genom att du som aktieägare öppnar en kostnadsfri aktiedepå hos vpz.se ser du dina aktier och transaktioner där. Utöver digitala aktieboken som förs på VPZ så kan du följa utveckling i vår kundportal. Kundportalen är öppen för alla investerare https://seinvest.capiq.se

Kontakta Oss

Ring oss på010 750 07 47

Maila oss påkontakt@CapIQ.se

Box 10072
434 21 Kungsbacka