Feedback & Klagomål

Feedback och klagomål

Feedback

Synpunkter är värdefulla när vi behöver utveckla vår samarbetsrelation. Vi skulle därför vilja höra din åsikt om vår service, hemsida eller något annat. Ge oss därför gärna din åsikt via vårt kontaktformulär nedan.

Tack för hjälpen.

Klagomål

Trots de bästa avsikter kan ibland finnas omständigheter som ger upphov till klagomålet. Vi ger dig här möjligheten att göra dina synpunkter, och vi försöker att behandla alla klagomål så snabbt och objektivt som möjligt.

Vill du klaga, vänligen skicka ett mail via vårt kontaktformulär nedan.