Utlands inkasso

Utlandsinkasso

Utländska ärenden sköts via ett internationellt nätverk där EU-länderna och stora delar av
övriga världen finns representerade.

Med hjälp av smarta IT-system och internationella kontakter med advokatbyråer jorden runt
skapas korta ledtider för betalningar.
Alla utlandsärenden hanteras professionellt av våra ombud och partners som är
affärsjuridiska experter på respektive lands lagstiftning och praxis.

I steg ett skickas kravbrev från Sverige för att på så sätt etablera kontakt med gäldenären.
Därefter genomför vår partner en telefonförhandling i syfte att uppnå ett snabbt resultat.

Vid behov tar vi därefter steg två, vilket innebär att vi överför ärendet till vårt internationella
nätverks lokala representant.
Inom EU handläggs ärendet av en advokat/affärsjurist i respektive land, precis som i
Baltikum där nätverket är mycket starkt. Nätverket har även goda kontakter i övriga delar av
världen.

Vi tar betalt enligt principen ”No Cure, No Pay”, d.v.s. provision utgår endast då vi lyckas
driva in fordringen för vår kunds räkning. 

En startavgift tillkommer dock för att täcka vår
partners svenska utlägg.
Vid eventuell tvist tillkommer sedvanliga advokatkostnader.
Prisuppgift för dessa inhämtas för godkännande av vår kund innan ärendet fortsätter att
driva