Hur får jag tillgång till investerarportalen?

I samband med att du tecknar dina preferensaktier så får du instruktioner om hur du skall gå till väga för att få tillgång till investerarportalen.

Portalen är avsedd för aktieägare, så det krävs att en teckningslikvid erlagts innan man tilldelas behörighet att logga in portalen.