Frågor & Svar

Här kan du som privat och företagskund hos oss, logga in och se alla dina ärenden, göra en inbetalning, ansöka om avbetalningsplan och få en tydlig överblick av din nuvarande situation.
Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig!
Jag kan inte lägga till mitt system (CRM) i kundportalen
För att ansluta Visma eller Fortnox så behöver du ha aktiverat tjänsten Integrationer, aktiverad hos din systemleverantör.
Kontrollera dina licenser i tex. Fortnox eller Visma
Vårt mål är att hitta en lösning innan Kronofogden eller tingsrätten behöver vara involverade.
Har du fått ett brev/faktura från oss som du inte kan betala just nu kontakta då oss snarast på kundtjanst@capiq.se för att lägga upp en avbetalningsplan.
Att använda gratis inkasso är som det låter, det är kostnadsfritt för dig som borgenär.
Önskar du använda vår vår tjänst Inkasso – Service med handpåläggning
så kontakta oss för offert då priserna varierar med volym, samt avtal.
Vid betalningsföreläggande så tar vi betalt för kronofogdens avgifter, detta läggs sedan på gäldenärens skuld.
Hos oss på CapIQ inkasso så behöver du inte signa upp er på några avtal för att använda dig av våra tjänster.
Skulle det däremot vara så att ni har stora volymer inkassoärende eller stora volymer utgående fakturor som vi vill sälja,belåna eller använda vår fakturaservice så kan det däremot vara billigare för er som kund att skaffa ett avtal hos oss.
Vi både köper och belånar fordringsstockar. Vad du kan få betalt för just din fodringsstock varierar.
För mer information kontakta oss gärna på info@capiq.se
Det tåls att sägas hur många gånger som helst.
Vi på CapIQ arbetar för att du skall bibehålla din kund efter att vi kontaktat din kund.
Vi har transparenta system så att du som borgenär kan logga in och se status på ärendet, återkalla ärendet, skicka meddelande direkt till våra inkassohandläggare.
Vi vidtar aldrig nästa åtgärd utan att du som bett oss om det.
Vi har alltid dig som kund i fokus.
Vi arbetar alltid för att hitta en lösning som är bra för både Borgenär och Gäldenär.
Borgenär /Fordringsägare
Den som lånat ut pengar eller ställt ut fakturan
Gäldenär
Den som står i skuld till borgenären
Betalningsföreläggande /BF
När en skuld efter inkassokravet förfallodatum inte har betalats så kan inkassobolaget ansöka om att skulden skall fastställas hos Kronofogdemyndigheten.
Utslag
Om ett betalningsföreläggande inte betalas inom tio dagar så sätter kronofogden ett utslag som fastställer att skulden är korrekt och obetald.
Summarisk process
Detta är processen som sker hos Kronofogden.
Verkställighet
När Kronofogdemyndigheten verkställer beslut eller dom tex. genom utmätning av lön, banktillgångar eller materiell egendom.
Kvarstad
Kvarstad är en tillfällig åtgärd i väntan på att en domstol avgör ett ärende.
När det finns risk att den som är skyldig pengar skaffar undan eller försvinner med egendom, kan en domstol besluta om kvarstad.
För att undvika att egendom försvinner eller tappar i värde kan en domstol också besluta om kvarstad när det är tvist om en viss egendom
Regress
Factoring med regress innebär att om man överlåter eller säljer tillbaka en faktura till den ursprungliga fakturasäljaren om en faktura fortfarande är obetald efter ett visst antal dagar efter förfallodatumet.
Vi köper och belånar fakturor både med och utan regress.
Vi på Capiq arbetar inte med indrivningsförfarandet i egen regi. Inkassoförfarandet sker av en samarbetsparter som är specialister på just inkasso och har flera års erfarenhet av detta. Således vare sig behöver eller har vi Inkassotillstånd från IMY. Det vi tillhandahåller är en teknisk lösning så att vår inkassopartner får in ärendena i sitt system på ett smidigt sätt. När de fått in ärendet i sitt system, så att de kan hantera ärendet enligt gällande lagar,regler och god inkassosed.
Tjänsten Distribution och Bevakning fungerar enligt följande.
1. Ni skapar era fakturor som vanligt i ert vanliga system ni använder för att fakturera era kunder, eller så använder ni vår faktureringsportal.
2. Varje natt så plockar vårat system upp fakturan/fakturorna ni skapat.
3. Er faktura/Fakturor Printas, Kuverteras, Frankeras och Distribueras enligt era inställningar.
4. Vi bevakar sedan så att er faktura betalas i tid och skickar påminnelse, inkasso m.m (Enligt er policy)
Du som uppdragsgivaren är skyldig att omgående meddela oss eller vår inkassopartner om betalning erhållits direkt,
eller om annan omständighet inträffar som kan ha betydelse för handläggningen utav ärendet.
Vid betalning av ursprungsfakturan då inkassokrav skickats äger vår inkassopartner rätt att av gäldenären också
kräva betalning för dröjsmålsränta och avgifter.
Borgenären/Uppdragsgivare svarar för att överlämnade uppdrag är korrekta och lagligen grundade.
Borgenären/Uppdragsgivare svarar för att fordran som överlämnats till CapIQ eller dess inkassopartner uppfyller följande krav. - att gäldenären är myndig, korrekt identifierad och att yrkad ränta och avgifter har stöd i lag eller gällande avtal.
Självklart kan du använda oss för enstaka ärende, detta gäller alla våra tjänster.
Inkasso
Fakturabevakning
Fakturabelåning
Sälja gamla fordringsstockar.
Nej, ingen fakturaavgift tillkommer om du väljer PDF-faktura med e-post. Om du vill ha pappersfaktura med vanlig post så kostar det 59 kr.
Ja, vi erbjuder våra kunder möjlighet att häva sin kredit upp till fem dagar efter utbetalning mot en processavgift på 1 500 kr.
Ring in till vår kundtjänst på 010 750 07 47 eller maila på kundtjanst@CapIQ.se så ser vi till att hjälpa dig.
Ja, det är möjligt att få kredit beviljat hos oss även om du har betalningsanmärkningar.
Vi kollar på en rad olika faktorer när vi handlägger er kredit och en betalningsanmärkning betyder inte automatiskt nej.
Skulle du ha betalningssvårigheter en månad så kontakta oss innan förfallodatum så försöker vi hitta en lösning.
Betalar du inte din faktura så skickar vi en vänlig påminnelse om att vi saknar din inbetalning.
Ifall inbetalning dröjer ytterligare så riskerar du att fakturan går vidare till inkasso.
Om företaget inte betalar sina avgifter kommer borgensmannen/männen bli betalningsansvariga.
Vi har vi bestämt oss för att inte använda någon ränta - utan vi tar enbart en fast månadskostnad som baseras på utnyttjad kredit per månad.
Månadsavgiften är individuell och baseras på inhämtad upplysning på företaget och dess borgensman.
Ja, det kan du.
Månadsavgiften tas ut per kalendermånad så om du vill förtidslösa din kredit, ha detta i åtanken om du skall förtidslösa din kredit.
Ja, när du har slutfört och skickat in din ansökan så är den bindande.
Ringer eller mailar du oss innan 16:00 samma dag som du fått din kredit beviljad så är det möjligt att häva krediten mot en avgift.
Ja, vi tar en kreditupplysning med Creditsafe eller Bisnode.
En kreditupplysning från Creditsafe eller Bisnode påverkar varken rating eller framtida kreditomdömen hos andra aktörer.
En betalningsanmärkning på borgensmannen behöver inte utgöra något hinder för att vara borgensman.
Då en privatperson går i borgen för krediten genom ett personligt borgensåtagande, svarar han eller hon för skulden som om den vore hans eller hennes egen om företaget inte skulle betala.
Om den ursprungliga gäldenären försummar sin betalningsskyldighet, krävs borgensmännen på hela summan, inklusive utgifter, räntor och eventuella inkassokostnader
Alla svenska aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag kan ansöka om lån hos oss.
Ja, vi kan bevilja kredit till alla företag oavsett storlek eller ålder.
Vi ser mer på er framtida betalningsförmåga än historiska data.
Vi kräver inga säkerheter från företaget.
Du kommer behöva gå i personlig borgen för krediten.
Detta innebär att om den ursprungliga gäldenären försummar sin betalningsskyldighet,
krävs borgensmännen på hela summan, inklusive utgifter, räntor och eventuella inkassokostnader