Frågor & Svar

Frågor & Svar

Att använda gratis inkasso är som det låter, det är kostnadsfritt för dig som borgenär.

Önskar du använda vår vår tjänst Inkasso – Service med handpåläggning så kontakta oss för offert då priserna varierar med volym, samt avtal.

Vid betalningsföreläggande så tar vi betalt för kronofogdens avgifter, detta läggs sedan på gäldenärens skuld.

Hos oss på CapIQ inkasso så behöver du inte signa upp er på några avtal för att använda dig av våra tjänster.
Skulle det vara så att ni har stora volymer inkassoärende, factoring ärende eller juridiska ärenden så kan det däremot vara billigare för er som kund att skaffa ett avtal hos oss.

Vi både köper och belånar fordringsstockar, men i vissa fall kan det vara mer lönsamt för dig som borgenär att vi driver in de som inkassoärende.
För mer information kontakta oss gärna på info@capiq.se

Det tåls att sägas hur många gånger som helst.
Vi på CapIQ arbetar för att du skall bibehålla din kund efter att vi kontaktat din kund.
Vi har transparenta system så att du som borgenär kan logga in och se status på ärendet, återkalla ärendet, skicka meddelande direkt till våra inkassohandläggare.
Vi vidtar aldrig nästa åtgärd utan att du som bett oss om det.

Borgenär /Fodringsägare 
Den som lånat ut pengar eller ställt ut fakturan
 
Gäldenär
Den som står i skuld till borgenären
 
Betalningsföreläggande /BF
När en skuld efter inkassokravet förfallodatum inte har betalats så kan inkassobolaget ansöka om att skulden skall fastställas hos Kronofogdemyndigheten. 
 
Utslag
Om ett betalningsföreläggande inte betalas inom tio dagar så sätter kronofogden ett utslag som fastställer att skulden är korrekt och obetald.
 
Summarisk process 
Detta är processen som sker hos Kronofogden.
 
Verkställighet 
När Kronofogdemyndigheten verkställer beslut eller dom tex. genom utmätning av lön, banktillgångar eller materiell egendom.
 
Kvarstad
Kvarstad är en tillfällig åtgärd i väntan på att en domstol avgör ett ärende.
När det finns risk att den som är skyldig pengar skaffar undan eller försvinner med egendom, kan en domstol besluta om kvarstad. För att undvika att egendom försvinner eller tappar i värde kan en domstol också besluta om kvarstad när det är tvist om en viss egendom.