Kan jag förtidsinlösa min kredit?

Ja, det kan du.
Månadsavgiften tas ut per kalendermånad så om du vill förtidslösa din kredit, ha detta i åtanken om du skall förtidslösa din kredit.