Kunden har betalt direkt till mig, vad skall jag göra.

Du som uppdragsgivaren är skyldig att omgående meddela oss eller vår inkassopartner om betalning erhållits direkt,
eller om annan omständighet inträffar som kan ha betydelse för handläggningen utav ärendet.
Vid betalning av ursprungsfakturan då inkassokrav skickats äger vår inkassopartner rätt att av gäldenären också
kräva betalning för dröjsmålsränta och avgifter.