Vad är mina skyldigheter som Borgenär/Uppdragsgivare

Borgenären/Uppdragsgivare svarar för att överlämnade uppdrag är korrekta och lagligen grundade.
Borgenären/Uppdragsgivare svarar för att fordran som överlämnats till CapIQ eller dess inkassopartner uppfyller följande krav.
– att gäldenären är myndig, korrekt identifierad och att yrkad ränta och avgifter har stöd i lag eller gällande avtal.